ලබන වසර අවසානයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනක - අගමැති

Sunday, 03 September 2017 - 8:21

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
ලබන වසර අවසානයට පෙර සියලූ පළාත් සභාවල මැතිවරණ එකම දිනකදී පවත්වා අවසන් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

කුරුණෑගල - මඟුරුඔය වත්ත ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත නව ජාතික පාසල සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට ඊයේ එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.