උතුරු කොරියාවේ තවත් න්‍යෂ්ටික පිපිරීමක සලකුණු

Sunday, 03 September 2017 - 13:22

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
උතුරු කොරියාවේ රික්ටර් පරිමාණයේ 6.3ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් වාර්තා වන බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.

එය එරට විසින් සිදුකරන ලද 6 වන න්‍යෂ්ටික පිපිරවීම දැයි සැකයක් මතුවන බව දකුණු කොරියානු සහ ඇමරිකානු බලධාරීන් කියා සිටියා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට දකුණු කොරියානු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ හදිසි රැස්වීමක් ද කැදවනු ලැබුවා.

දකුණු කොරියානු මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශ කළේ මෙය කෘත්‍රිම භූ කම්පනයක් බවයි.

එවැනි කම්පන වාර්තා වූ සෑම අවස්ථාවකදීම උතුරු කොරියාව න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමක් සිදුකර තිබූ අතර එය න්‍යෂ්ටික පිපිරවීමක් ලෙස සහතික කළ හැකි යැයි ජපානය ද කියා සිටියා.