උසස් පෙළ අදින් අවසන් - කළහකාරීව හැසිරෙන සිසුන් අත්අඩංගුවට

Monday, 04 September 2017 - 7:24

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
උසස් පෙළ විභාගය අදින් අවසන් වනවා.

අගෝස්තු මස 8 වනදා ආරම්භ කළ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 15,227ක්.

අද දිනයේ විභාගය අවසන්වීමෙන් පසු අපේක්ෂකයන් මධ්‍යස්ථාන අසළ කළහකාරී ලෙස හැසිරුණහොත් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස සියලූම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දැනුම්දී ඇති බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර සඳහන් කළේ.

එසේම එවැනි වරදකට හසුවුවහොත් අදාළ සිසුවාගේ විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.