මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සංකේත වර්ජනයක

Monday, 04 September 2017 - 7:39

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අද දිනයේදී සංකේත වර්ජනයක නිරත වනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ කියා සිටියේ යාපනය මහා නගර සභාවේ  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් 5 දෙනෙකුට ලබා දුන් ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කිරීම ඇතුලූ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් මෙම වර්ජනය දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.