උතුරේ දී 20 පැරදුන හැටි

Monday, 04 September 2017 - 15:55

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+20+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය උතුරු පළාත් සභා පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සියළුදෙනාගේ ඒකමතික කැමැත්ත මත පරාජයට පත් කරනු ලැබුවා.

උතුරු පළාත් සභාවෙ වෙත පනත අද(04)  ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරුන් ‍ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනුවෙන් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කළා.

උතුරු පළාත් සභා සභාපති සි වි‍ කේ ශිවඥානම්  විසින් පළාත් සභාව වෙත 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අතර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සියළුදෙනා ‍ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිනොගනිමින් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

පළාත් සභාවේ පාලක පක්ෂයේ දෙමළ ජාතික සන්ධාන පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් හා පළාත් සභාවේ විපක්ෂය නියෝජනය කළ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන්ද පනතට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කළා.

පළාත් සභා පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සියළුදෙනා පළාත් සභා සැසිය වෙනුවෙන් සහභාගි වී සිටි අතර සියළුදෙනා පනතට විරුද්ධත්ව ප්‍රකාශ කළා.

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළා‍ත් සභාවේ සහයෝගය ලබාදීමට හැකියාවක් නොමැති බව උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි වි විග්නේශ්වරන් පැවසුවේ.

විග්නේශ්වරන් මහතා පැවසූවේ නව  ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළින් පළාත් සභා බලතල පාර්ලිමේන්තුව වෙත පවරා ගැනීමට සැරසෙන බවයි.

උතුරු නැගෙනහිර වෙනුවෙන් වෙනම බලතල ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවක පවතින බලතලද කප්පාදු කිරීමට මධ්‍යම රජය සුදානම් වන බව පළාත් සභා දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් එහිදි පැවසුවා.

පළාත් සභා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පැවසූවේ අදාළ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත තුළින් පළාත් සභාවන් සතුව පවතින බලය මධ්‍යම රජය වෙත පවරා ගැනීමට සුදානමක් පවතින බැවින් තමන් පනතට විරුද්ධන ජන්දය ප්‍රකාශ කළ බවයි.

‍20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම වෙනුවෙන් වන ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් 07 වැනිදා පළාත් සභා සැසියේදී ඉදිරිපත් කරනු ඇති.