පර්පචුවෙල් ටෙ‍්‍රෂරීස් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා ද? - තීන්දුවක් ගැනීමට නීතිඥයා සූදානම්

Monday, 04 September 2017 - 17:43

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%A0%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%82%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%3F+-+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේදී තවදුරටත් පර්පචුවෙල් ටෙ‍්‍රෂරීස් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ද නැද්ද යන්න පිළිබදව අනිද්දා දැනුම් දෙන බව ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු අද කොමිසමට දැනුම් දුන්නා.

මෙම සමාගමේ ගනුදෙනු කාමරයේ සත්‍ය හඬ පට ලබානොදීමට කටයුතු කළ බවට දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ලවීම ඊට හේතුවයි.

මෙය අපරාධමය වරදක් බැවින් තවදුරටත් අදාළ සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතුවන බවයි ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළේ.