අධික වර්ෂාව නිසා ගාල්ලේ මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි

Tuesday, 05 September 2017 - 13:44

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  ප්‍රදේශ  කිහිපයක් මේ වනවිට ජලයෙන් යටවී පවතිනවා.

හිරු ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ ගාල්ල - බද්දේගම, ගාල්ල - අම්බලන්වත්ත, සහ ගාල්ල - මාපලගම යන මාර්ගවල ස්ථාන කිහිපයක් මෙසේ ජලයෙන් යටවී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ගාල්ල - බද්දේගම මාර්ගය දංගෙදර, හිරිඹුර සහ බෙලිගහ යන ස්ථානවලින් ජලයෙන් යටවී පවතින අතර, ගාල්ල - අම්බලන්වත්ත මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක්ද ජලයෙන් යටවී පවතිනවා.

මීට අමතරව ගාල්ල - මාපලගම මාර්ගය කරාපිටිය නගරය සහ රෝහල අවට යටවී පැවතීම හේතුවෙන් රෝගීන් බැලීම සඳහා රෝහලට පැමිණෙන ජනතාවද දැඩි අපහසුතාවකට පත්වී සිටින බව සඳහන්.