"එළිය" නමින් ගෝඨාභයගෙන් නව සංවිධානයක්

Wednesday, 06 September 2017 - 7:47

%22%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%22+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ "එළිය" නමින් නව සංවිධානයක් අද එළිදැක්වීමට නියමිතයි.

පස්වරු 4.30ට මෙම සංවිධානය එළිදැක්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා සර්ව ආගමික නායකයින්ට, දේශපාලනඥයින්ට, විද්වතුන්ට සහ කලාකරුවන්ට ආරාධනා කර තිබෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අර්බුදය, අතුරුදන්වූවන්ගේ පනත ඇතුළු රට හමුවේ ඇති අභියෝග සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම සංවිධානය කරළියට ඒමට නියමිතයි.