බැඳුම්කර කොමිසම් භූමියේ ආරක්ෂාව වැඩි කෙරේ

Wednesday, 06 September 2017 - 9:04

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශන කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම ස්ථාපිත කර ඇති භූමියට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති බව එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු පවසනවා.

මීට පෙර කොමිසම පිහිටි භූමියේ ආරක්ෂාවට සිටි පොලිස් නිලධාරීන්ට අමතරව අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන් සහ පොලිස් විශේෂ බලකා සෙබලුන් ද කැදවා ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ සිට මෙලෙස ආරක්ෂාව වැඩි කර ඇති අතර, බැඳුම්කර කොමිසම සතුව වැදගත් ලිපි ලේඛන පැවතීම ද ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට එක් හේතුවක්.