පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර මිල වැඩි වෙයි

Wednesday, 06 September 2017 - 12:33

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
වසර 09කට පසු පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාරපානවල මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබෙනවා.  

කථානායක කරු ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු ගෘහ කාරක සභාව විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය ආහාරපාන කළමනාකරු ලාල් අමරසිංහ සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ උදෑසන ආහාර වේල රුපියල් 60 සිට 100 දක්වා ඉහළ දමා ඇති අතර, රුපියල් 150ක්ව පැවති දහවල් ආහාර වේල රුපියල් 200 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට පිටතින් අමුත්තන් රැගෙන ඒමේදී 12 දෙනෙකුට වැඩි වුවහොත් දහවල් ආහාර වේල සඳහා එක් අයෙකුගෙන් රුපියල් 600ක් අය කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

පිටතින් රැගෙන එන අමුත්තන් සඳහා දැනට දහවල් ආහාර වේලක මිල වන්නේ රුපියල් 250යි.

මීට අමතරව මාධ්‍යවේදීන්, ආරක්ෂක අංශ සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට ද ලබාදෙන ආහාරවල මිල ගණන් ඉහළ දමා ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය ආහාරපාන කළමනාකාරවරයා සඳහන් කළේ.

මීට පෙර මාධ්‍යවේදියෙකුගෙන් දහවල් ආහාර වේල සඳහා රුපියල් 65ක් අය කර ගත් අතර එය ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 5කින්.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අවස්ථාවේදී තේ පානය සඳහා ලබාදුන් කෙටි ආහාරවල මිළ ගණන් ද ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙතෙක් රුපියල් 10ක්ව පැවති කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 20 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය ආහාරපාන කළමනාකරු ලාල් අමරසිංහ තවදුරටත් කියා සිටියේ.