කුකුළේගඟ වාන් දොරටුවක් විවෘත වේ, කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල මාර්ගයත් පුවක්පිටියෙන් ජලයෙන් යට වෙයි

Thursday, 07 September 2017 - 10:33

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%9A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+-+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පවතින වැසි තත්වය හේතුවෙන් කුකුළේගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කිරීම නිසා අගලවත්ත, වළල්ලාවිට, පාලින්දනුවර, ඉංගිරිය සහ බදුරලිය ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව ඒ පිළිබඳව සැළකිලිමත්වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙනවා.

මේ අතර කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය පුවක්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශයේ අඩියක් පමණ උසට මාර්ගය ජලයෙන් යටවී ඇති අතර, කුඩා වාහනවලට ගමනාගමනය අපහසු වී ඇති බවයි අවිස්සාවේල්ල පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ.

එමෙන්ම වත්තල නගරය අවට බොහෝ ප්‍රදේශ සහ කොළොන්නාව - නාගහමුල්ල ප්‍රදේශයද ජලයෙන් යටවී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියා සිටියා.

කැළණිය - වනවාසල ප්‍රදේශයේ නිවාස කිහිපයක්ද ජලයෙන් මේ වනවිට ජලයෙන් යටවී ඇති බව වාර්තාවනවා.