රත්නපුර නගරයට ආසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යටවේ

Thursday, 07 September 2017 - 15:54

%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%9A
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ රත්නපුර නගරයට ආසන්නයේ පිහිටි මූද්දුව, බලිගත්ගොඩ සහ ගැටන්ගම යන ප්‍රදේශ ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ මේ වන විට රත්නපුර නගරයට පිවිසෙන ඇතැම් මාර්ග ද ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි.

මේ අතර, රත්නපුර - අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පුද්ගලයන් 220ක් අවතැන් කදවුරු 3ක රදවා සිටින බව ද දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කළා.