සිල් රෙදි නඩු තීන්දුව ගැන දූෂණ විරෝධී හඩ කථා කරයි

Friday, 08 September 2017 - 13:54

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඊයේ ප්‍රකාශයට පත්වූ සිල්රෙදි නඩු තීන්දුවෙන්, මහජන මුදල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කර  ඇති බව දූෂණ විරෝ්ධී හඩ සංවිධානය පවසනවා.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ කියා සිටියේ මහජන මුදල් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ මෙම නඩු තීන්දුව වැදගත් එකක් බවයි.