6 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ පාසල්වලට ලැප්ටොප් පරිඝනක

Saturday, 09 September 2017 - 7:31

6+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B6%9A
6 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ සියලුම පාසල්වලට ලැප්ටොප් පරිඝනක ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ කුලී පදනම මත මිලදී ගෙන මෙලෙස ලැප්ටොප් පරිඝණක පාසල්වලට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.