විල්පත්තුව අද සිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට

Saturday, 09 September 2017 - 8:46

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7
නියඟය හේතුවෙන් මාසයක පමණ කාලයක් වසා දැමූ විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය අද සිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත කරන බව තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය විමසීමකදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මේ වන විට වනෝද්‍යානය තුළ සතුන් සඳහා අවශ්‍ය තරම් ජලය පවතින බැවින් එය යලිත් විවෘත කීරීමට කීරණය කළ බවයි.