සයිටම්වලට එරෙහිව දේව කන්නලව්වක්

Sunday, 10 September 2017 - 13:15

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80++%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමව්පිය සංගමය අද සීනිගම දේවාලයට පැමිණ දේව කන්නලව්වක නිරතවුණා.

මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලමිනුයි ඔවුන් මෙම දේව කන්නලව්ව සිදුකරනු ලැබුවේ.  

දේව කන්නලව්වට එක්වූ වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහන් කළේ සිය දූ පුතුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරක්ෂා කර දෙන මෙන් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි.