නව බලවේගවලට ඉඩක් නැහැ - ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා

Sunday, 10 September 2017 - 13:18

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F
දේශපාලන ව්‍යාපාර අලූතින් බිහිවුවද ඒවාට පැවැත්මක් නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන ප්‍රකාශ කළා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ මාතර - තිහගොඩ ප්‍රදේශයේ අද පෙරවරුවේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්.