විස්ස ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදය 20 වනදා

Monday, 11 September 2017 - 7:03

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+20+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
සියලූ පළාත්සභාවල මැතිවරණ එකම දිනකදී පැවැත්වීමේ විධිවිධාන ඇතුළත් විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මේ මස 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය ඉදිරි සතියේදී ලැබීමට නියමිත අතර, ඒ අනුව 20 වනදා දවස පුරා විවාද කර එය සම්මත කරගැනීමට සූදානම් බවයි රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු කියා සිටියේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරනු ලැබූ මෙම පනත් කෙටුම්පත මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

මේ අතර විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පළාත් සභාවලටද ඉදිරිපත් කර තිබුණා.