භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන ෆොන්සේකා අද කී වෙනස් ම දේ මෙන්න

Monday, 11 September 2017 - 17:24

%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%86%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා, පුජ්‍ය අල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්ට චීවරධාරියා යැයි ඇමතීම ගැන විමසීමේ දී අමාත්‍යවරයා අද(11) ස්වාමින් වහන්සේලා පිළිබඳ තවත් ප්‍රකාශයක් කළා.

ඔහු කියා සිටියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් විවේඡනය කළ භික්ෂුන් වහන්සේලා දානය වළඳනවාට වඩා මහින්ද රාජපක්ෂගේ බඩගෝස්තරවාදයෙන් යැපුන ය බවයි.

මේ මහර දී කළ ඒ ප්‍රකාශයයි.