පෙට්‍රල් ඩීසල් වාහන නිෂ්පාදනය නතර කරයි !

Tuesday, 12 September 2017 - 10:52

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92+%21
පෙට්‍රල් ඩීසල් වාහන නිෂ්පාදනය නතර කරයි !"

සාම්ප්‍රදායික ඉන්ධන වර්ග යොදා ගන්නා වාහන නිෂ්පාදන සහ අලෙවිය නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීනයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් යන සම්ප්‍රදායික ඉන්ධන යොදාගන්නා මෝටර් රථ අලෙවිය සහ නිෂ්පාදනය නවතා දැමීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය කරමින් සිටින බවයි චිනයේ ෂින්හුවා පුවත් සේවය වාර්තා කළේ.

කෙසේ නමුත්, ලොව විශාලතම මෝටර් රථ වෙළෙඳපොල වන චීනය එම තහනම පනවන්නේ කවදා ද යන්න තවම නිශ්චිතව ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.