20, සබරගමුවේ සම්මත වෙයි

Tuesday, 12 September 2017 - 11:28

20%2C+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනකදී පැවැත්වීමට අදාල ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සබරගමුව පළාත් සභාවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත වී තිබෙනවා.

මෙම පනත් කෙටුම්පත සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 29ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 08ක් ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම යෝජනාව බස්නාහිර, නැගෙනහිර සහ උතුරුමැද පළාත් සභාවලදීද මේ වන විට සම්මත වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම දකුණු සහ ඌව පළාත් සභාවලදී මෙම යෝජනාව පරාජයට පත්වුණා.

මීට අමතරව උතුර සහ වයඹ පළාත් සභාවලට ඉදිරිපත් කෙරුණු 20වන සංශෝධන වැඩිදුර සලකා බැලීම සඳහා කල් දමා තිබෙනවා.