අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ඉවත්කරයි

Tuesday, 12 September 2017 - 12:04

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්කර ඇති බවට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වාහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔහු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්කර තිබෙනවා.

පසුගිය සතියේ ජනාධිපතිවරයා හා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවේ සිටින කණ්ඩායම සාකච්ඡාවකට එක්වූ අතර ඊට පෙර අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය හමුවේ මෙලෙස අදහස් පළකලා.