උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් ලක් රජය හෙලා දකී

Tuesday, 12 September 2017 - 13:38

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%93
උතුරු කොරියාව සිදු කරන න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් ලක් රජය හෙලා දැක තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දිගින් දිගටම උතුරු කොරියාව සිදුකරන මෙම න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් නිසා කලාපීය ස්ථාවරභාවයට විශාල හානියක් සිදුව ඇති බවයි.

මෙවැනි කටයුතුවලින් බැහැර වී ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නීතිරීති වලට අනුකූලව සාකච්ජා මාර්ගයෙන් කටයුතු කිරීම උතුරු කොරියාව සතු කාර්යයක්  බවද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.