අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට

Tuesday, 12 September 2017 - 14:57

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
මාතර - තෙලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා අද අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා.

ඒ පාසලේ 3 වන ශ්‍රේණියට සිසුවෙකු ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා දරුවාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් රුපියල් දස දහසක අල්ලස් මුදලක් ලබාගැනීමට යාමේදීයි.