ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගන්න පොලිසිය මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගේ නිවසට

Tuesday, 12 September 2017 - 16:49

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%A7
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් මේ වනවිට පොලිස් වංචා විමර්ශන අංශය ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගනිමින් සිටිනවා.

ලොතරැයි මුද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ අදහස් දැක්වීමක් සම්බන්ධයෙන් මෙම ප්‍රකාශය ලබා ගන්නා බවයි මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කළේ.