පුංචි ඡන්දය මෙම වසරේ නැහැ - මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

Tuesday, 12 September 2017 - 18:53

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
පළාත් පාලන මැතිවරණය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

එය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වෙන්නේ නම් 6 / 20 හෝ 27 යන දිනවල පැවැත්විය හැකි බවයි ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ.