කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් (ඡායාරූප)

Thursday, 14 September 2017 - 9:11

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
කැළණිවැලි මාර්ගයේ නාරාහේන්පිට දුම්රිය ස්ථානය අසළදී එන්ජිමක් ගැලවී යාම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතුවල ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

අද උදෑසන 8.20 ට පමණ අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියේ එන්ජිම මෙලෙස ගැළවී ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ.

නාරාහේන්පිට දුම්රිය ස්ථානයේ සිට අදාළ දුම්රිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමග එන්ජිම දුම්රියෙන් ගැලවී ගොස් තිබෙනවා.