ව්‍යවස්ථාව ගැන මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව 21 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 14 September 2017 - 12:53

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+21+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව ලබන 21 වනදා ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව එහි සාමාජික අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ සියලූ පක්ෂවල යෝජනා අදාළ මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ලැබී ඇති බවයි.