බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවේ තීරණයට සයිටම් ආයතනයෙන් ප්‍රතිචාර

Thursday, 14 September 2017 - 18:54

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
තම ආයතයෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව සමග කටයුතු කිරීමට හැකිවන පරිදි කටයුතු සැලසුම් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතින බව මාළඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය පවසනවා.

සයිටම් ආයතනයේ සිසුන් බ්‍රිතාන්‍යයේ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙසට පිළි නොගන්නා බවට එරට වෛද්‍ය සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. 

ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සයිටම් ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ මෙම තීරණය ගැනීමට පාදක වු නීතිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමන් දැනුවත් නොමැති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් මේ පිළිබඳ ලබාදෙන උපදෙස් සහ නීති ආයතන මගින් ලැබෙන උපදෙස් මත ඉදිරි පියවර ගන්නා බව ද සයිටම් ආයතනය සිය නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.