රුපියල් මිලියන 10කට වැඩි වටිනාකමින් යුත් කසල තේ තොගයක් රේගු භාරයට

Friday, 15 September 2017 - 17:00

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+10%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ව්‍යාජ ලිපින භාවිත කරමින් කුවේටයට අපනයනය කිරීමට සූදානම් කර තිබූ රුපියල් මිලියන 10කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් කසල තේ තොගයක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අපනයන පහසුකම් සැලසීමේ මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකළ විශේෂ පරීක්ෂාවකදීයි මෙම කසල තේ තොගය සොයාගෙන ඇත්තේ.