හකීම් සහ දිගම්බරන් 20 වෙනුවෙන්

Saturday, 16 September 2017 - 13:23

%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+20+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සහ දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එළඹෙන සතිය තුළ 20 වන සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ද ලබන සඳුදා හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට අනුව කටයුතු කිරීමට සූදානමින් සිටින අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසන්නේ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පරාජය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බවයි.