ඉන්දියානු රජයේ ප්‍රදානයක් වූ ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකාව කොළඹ වරායට සේන්දු වෙයි

Saturday, 16 September 2017 - 15:42

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් ඉන්දියානු රජය මගින් ප්‍රදානය කරන ලද ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකාව අද උදෑසන කොළඹ වරායට සේන්දු වී තිබෙනවා.

එහිදී නාවික සම්ප්‍රදායානුකූල චාරිත්‍ර අනුව නාවික හමුදාව විසින් එම නෞකාව පිළිගෙන ඇති බව සදහන්.

එම නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට නිලධාරින් 10 දෙනෙකු සහ නාවිකයින් 98 දෙනෙකු ඇතුළත් වන බවයි නාවික හමුදාව සදහන් කළේ.

මෙම නෞකාව සී.ජී.60 වෂයෙන් නම් කර ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක බලකායට එක්වීමට නියමිතයි.