කාර්යක්ෂමතාවය නංවන්න ගුවන් සමාගමකින් අලූත් ක්‍රමයක්

Saturday, 16 September 2017 - 17:19

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉදිරි මාස දෙක තුළ සිය දෛනික ගුවන්වාර 40 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවලංගු කිරීමට සිදුවන බව අයර්ලන්ත ගුවන් සමාගමක් වන රයන්එයාර් සමාගම පවසනවා.

ඒ සිය ගුවන් සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින්.

ඔවුන් පවසන්නේ අධික ගුවන් වාර සංඛ්‍යාවක් පවත්වා ගැනීම නිසා සිය සේවාදායකයාට කලට වේලාවට ගුවන් සේවා සැපයීමට තමන් අපොහොසත්ව ඇති බවයි.

මෙම හදිසි ගුවන් ගමන් අවලංගු කිරීම හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත්වන ගුවන් මගීන් සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ පනස් දහසකට අධිකයි.