උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් ගාලු පාර කොල්ලුපිටියෙන් අවහිර වේ

Sunday, 17 September 2017 - 13:29

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%9A
උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොල්ලුපිටියෙන් ගාලු පාර අවහිර වී තිබෙනවා.

පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ මියන්මාරයේ පවතින ගැටුම්කාරී තත්වය පිළිබඳ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට ලිපියක් භාරදීමටපැමිණි පිරිසක් මෙලෙස උද්ඝෝෂණයේ නිරතවන බවයි.  

මේ වනවිට උද්ඝෝණයේ නිරත කිහිපදෙනෙකු ලිපිය භාරදීම සඳහා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය තුළට ගොස් ඇති බවද වාර්තාවනවා.