ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයේ අතුරු වාර්තාව ලබන 21 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට

Monday, 18 September 2017 - 13:44

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+21+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයේ අතුරු වාර්තාව ලබන 21 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප්‍රකාශ කළා.

බලපිටිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය විනිවිදභාවයකින් සිදුකිරීම රජයේ අපේක්ෂාව බවයි.

එසේම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙකු ආණ්ඩුවට එක්වීමට සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.