ඡන්දය කල් දමන්න, ආණ්ඩුවෙන් අලුත් පනතක් - ඒකාබද්ධයෙන් චෝදනා

Monday, 18 September 2017 - 19:13

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා ඡන්දය කල් දැමීම සඳහා ආණ්ඩුව යළිත් පනතක් සම්මත කර ගැනීමට උත්සාහ දරන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.

එහි නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කළා.