පළාත්පාලන මැතිවරණය ජනවාරියේ

Tuesday, 19 September 2017 - 14:26

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A
පළාත්පාලන මැතිවරණය ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වීම සුදුුසු බවට පක්ෂ නායකයින් ගත් තීරණය මැතිවරණ කොමිසම වෙත දැනුම්දී ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

අගමැතිවරයා කියා සිටියේ ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේදී පළාත්පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇති බවයි.