ඩෙනීස්වරන්ගේ පෙත්සම සළකා බැලීමේ තීරණයක්

Tuesday, 19 September 2017 - 16:02

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් තමන් අත්තනෝමතිකව අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලා උතුර පළාත් හිටපු අමාත්‍ය පී. ඩෙනීස්වරන් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම ලබන තුන්වනදා සළකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අදාළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු එල්.සී.බී. දෙහිදෙණිය ඇතුලූ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ අද කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදියි.

උතුර පළාත් ධීවර, ප්‍රවාහන හා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වූ තමාව එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට බලය ඇත්තේ ආණ්ඩුකාරවරයාට මිස ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට නොවන බව පී. ඩෙනීස්වරන් සිය පෙත්සම තුළින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා.