වගා ළිඳකට වැටී සිටි වන අලි 4 දෙනෙකු බේරා ගැනේ

Tuesday, 19 September 2017 - 17:45

%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+4+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
හොරොව්පතාන කරඳගස්වැව ප්‍රදේශයේ වගා ළිඳකට වැටී සිටි වන අලි සිව් දෙදෙනෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගෙන තිබෙනවා.

හේන් යායක පිහිටි ළිඳකට වැටී සිටි වන අලි හතරදෙනා දුටු හේන් යායේ හිමිකරු විසිනුයි ඒ පිළිබඳ වනජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් කර ඇත්තේ.

අනතුරුව නිලධාරීන් බැකෝ යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් වන අලි ගොඩට ගෙන අසල පිහිටි රක්ෂිතයට පළවා හැරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.