ලෝක වෙළඳපොළේ රන් මිල ඉහළට

Wednesday, 20 September 2017 - 9:46

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මීට දින දෙකකට පෙර පැවති මිලට වඩා රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 3කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ඒ අනුව අද වන විට ලෝක වෙළදපොළේ රන් අවුන්සයක මිල දැක්වෙන්නේ ඩොලර් 1312ක් ලෙසයි.