ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ආණ්ඩුව සියලූ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන අවසන් - අගමැති

Wednesday, 20 September 2017 - 13:25

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ආණ්ඩුව සියලු ක්‍රියාමාර්ග මේ වනවිට ගෙන අවසන් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අන්තර්ජාතික සංවිධාන වර්ධනයට සහ නැගී එන වෙළදපොල කමිටු සමුළුවට කොළඹදී අද එක්වෙමින්.