අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් සාක්ෂි විමසන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දින දෙකක් කල් ඉල්ලයි

Wednesday, 20 September 2017 - 13:27

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් සාක්ෂි විමසීමට අද (20) සිට දින දෙකක කාලයක් අවශ්‍ය බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රශ්න ගත බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම වෙත දැනුම් දුන්නා.

ඒ දෙවන දිනටත් හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම් සිදුකළ අවස්ථාවේදීයි.

අද පෙරවරුවේ හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයා සාක්ෂි ලබාදීම සදහා දෙවන දිනටත් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියා.