නිවාස ව්‍යාපෘතියකට එරෙහිව විරෝධතාවයක් (ඡායාරූප)

Wednesday, 20 September 2017 - 13:41

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් සඳහා සිය ක්‍රීඩා පිටිය යොදා ගන්නා බවට චෝදනා කරමින් කොට්ටාව - කුලසෙවන වත්ත ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

ඒ කොට්ටාව - මාළඹේ ප්‍රධාන මාර්ගය කුලසෙවන වත්ත ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින්.

ඔවුන් එහිදී කියා සිටියේ මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.