නිතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලැබි ඇතැයි කථානායකවරයා දැනුම්දෙයි

Wednesday, 20 September 2017 - 14:16

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබු පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාවල මතය විමසීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව නිතිපතිවරයා ලිඛිතව දැනුම් දි ඇති බව කථානායක කරු ජයසුරිය පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කලා.

අද උදැසන මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුල උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුයේ ඊට එකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධය පලකිරිම හේතුවෙන්.

ඒ අනුව පක්ෂ නායක රැස්විමක් පැවත්විම සදහා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබිමට කථානායකවරයා පියවර ගත්තා.

පසුව 1.30 පාර්ලිමේන්තුව යලි රැස්වු  අවස්ථාවේදි කථානායකවරයා දැනුම් දුන්නේ මෙම පනත් කෙටුම්පතට මැතිවරණ ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාවේද අනුමැතිය හිමිව ඇති බවයි.