බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සිදී ගිය කිරිඳිඔය නිරීක්ෂණය කරයි

Friday, 22 September 2017 - 15:01

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
බණ්ඩාරවෙල - අඹදන්ඬේගමආර ප්‍රදේශයට ජලය සැපයූ කිරිදි ඔයේ ජලය සිදීයාම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සකස් කර ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට ලබාදෙන බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිමල් අබේසිරි ප්‍රකාශ කළා.

ඒ එම ප්‍රදේශයේ අද උදෑසන නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින්. එම අවස්ථාවට ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිලධාරින් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ද එක්ව සිටියා.