දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව (ඡායාරූප)

Thursday, 12 October 2017 - 12:40

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%9B%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%80++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ප්‍රවාහන ඇමති සමග කළ සාකච්ඡාව අසාර්ථක වීම නිසා දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ අතර දුම්රිය නියාමකවරුන් හා රියදුරන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් මාතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය ගමන්වාර නතර කර ඇත.

අද දින (12) ධාවනයේ යෙදී ඇති එකම දුම්රිය ''සාගරිකා'' දුම්රිය පමණක් මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කොළඹ පැමිණ ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලකල මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ උසස් නිළධාරියෙකු සඳහන් කලේ මාතර දුම්රිය ස්ථානය මගින් දිනකට දුම්රිය මෙහෙයුම් වාර 09ක නිරත වන බවයි.මේ දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් පාලු ස්වභාවයක් ගත් හැටන් දුම්රිය ස්ථානය.
(ඡායාරූප -මාතර අදීශ ආරියතිලක - හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ )