2018 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කිරීම ඇරඹෙයි - සජීවී විකාශය මෙතැනින්

Thursday, 09 November 2017 - 15:08

2018+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2018 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාවලිය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් මේවන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙය මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙසට පත්වීමෙන් පසු ඉදිරිපත් කරනු ලබන පළමු අයවැයයි.

ඊට අද ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ද අනුමැතිය හිමිවුනා.

මේ අතර, පෙට්‍රල් හිගයට විරෝධය පළ කරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් පාපැදිවලින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබෙනවා.

2018 අයවැය යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ සජීවී විකාශය පහතින්...