තැපැල් ගාස්තු ඉහළ යන ලකුණු

Sunday, 12 November 2017 - 7:26

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
ජනතාවට බරක් නොවන අයුරින් ඉදිරියේදී තැපැල් ගාස්තු ඉහළ දමන බව තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම් හලීම් පවසනවා.

මහනුවරදී ඊයේ (11) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා.

තැපැල් ගාස්තු දීර්ඝ කාලයකින් සංශෝධනය වී නොමැති බව සදහන් කළ අමාත්‍යවරයා රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව එය සිදුකරන බවද කියා සිටියා.