වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක්

Tuesday, 14 November 2017 - 14:55

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා නගා සිටුවීම සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක් හඳුන්වාදීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

මේ අනුව භූමිය, ජලය සහ ගුවන ආශ්‍රිත වික්‍රමාන්විත ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් ක්‍ෂේත්‍ර 10 කට වෙන් කර එක් ක්‍ෂේත්‍රයක් සඳහා ප්‍රවීනයින්ගෙන් සැදුම්ලත් උපදේශන කමිටු 10 ක් පත්කර ඇති බවයි ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

මෙම කමිටුවල නිර්දේශ ඇතුළත් වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සඳහා මාර්ගෝපදේශ ලබන මාර්තු මාසයේදී ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති.

මෙහිදී වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සපයන්නෙකු ලියාපදිංචි කරගන්නා අවම සුදුසුකම් ද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.