චාවකච්චේරි නගර සභාවට ඊ. පී. ඩී. පී පක්ෂය ඇප තැන්පත් කරයි

Wednesday, 29 November 2017 - 15:15

%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%8A.+%E0%B6%B4%E0%B7%93.+%E0%B6%A9%E0%B7%93.+%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
යාපනය, චාවකච්චේරි නගර සභාව වෙනුවෙන් ඊ. පී. ඩී. පී පක්ෂය ඊයේ (28) ඇප මුදල් තැන්පත් කරනු ලැබුවා.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පළමුව ජන්දය පවත්වන පළාත් පාලන ආයතන 93 යටතට අයත් උතුරු පළාතේ එකම පළාත් පාලන ආයතනය වන්නේ යාපනය චාවකච්චේරි නගර සභාවයි.

සීමා නීරණ ගැටළු හේතුවෙන් හා ගැසට් පත්‍රයේ ගැටළු හේතුවෙන් උතුරු පළාතේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතනවල ජන්දය නොපවත්වනු ඇති.

ඒ අනුව ඊ. පී. ඩී. පී පක්ෂ නායක ඩග්ලස් දේවානන්දගේ නියෝජිතයින් පිරිසක් විසින් යාපනය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත මෙම ඇප මුදල් තැන්පත් කළා.

වවුනියාව - මාධව කුලසූරිය
වවුනියාව - රොමේෂ් මධුසංඛ